om identitoren2014

Denne skribent har endnu ikke udfyldt nogen detaljer.
Indtil videre identitoren2014 har oprettet 19 blog indlæg.

Strategi og referencearkitektur for brugerstyring

IT Crew er som underleverandør til Rambøll Management i færd med at udarbejde version 1.0 af den fællesoffentlige strategi- og referencearkitektur for brugerstyring.
Arbejdet sker i regi af Digitaliseringsstyrelsen og leveres inden årets udgang.

18. oktober 2016|

NSIS i høring

“National Standard for Identiteters Sikringsniveauer” (NSIS) er kommet i offentlig høring efter et længere forarbejde, hvor IT Crew har været tæt involveret.

Se mere her: Link til nyhed

27. maj 2016|

SSO-løsning til Staten

IT Crew har indgået aftale med Moderniseringsstyrelsen om bistand til etablering af SSO-løsning for en række statslige
løsninger i Moderniseringstyrelsens systemportefølje herunder Navision Stat, RejsUd, IndFak, Campus, LDV mv.
Løsningen skal betjene over 100.000 brugere og reducere administration, øge sikkerheden, samt forbedre produktiviteten og -brugeroplevelsen.

1. november 2015|

Sikkerhedsmodel for Grunddataprogrammet

IT Crew bistår Digitaliseringsstyrelsen med udarbejdelse af en sikkerhedsmodel for Grunddataprogrammet samt krav til de enkelte udbud i GD1 og GD2.

1. marts 2015|

Vundet Digitaliseringsstyrelsens eID udbud

IT Crew har vundet Digitaliseringsstyrelsens udbud vedr. konsulentbistand i medfør af eIDAS-forordningen.

Opgaven omfatter bistand i forbindelse med gennemførelsesretsakter til forordningen (herunder tekniske specifikationer) samt bistand til pilotafprøvning af tværeuropæisk udveksling af elektroniske ID’er

27. februar 2015|

Vundet udbud (Digitaliseringsstyrelsen)

IT Crew har vundet et udbud hos Digitaliseringsstyrelsen om rådgivning vedr. NemLog-in løsningen.

1. februar 2015|

Strategi og referencearkitektur for brugerstyring

I samarbejde med Rambøll Management arbejder vi med en ny fællesoffentlig strategi og referencearkitektur for brugerstyring til Digitaliseringsstyrelsen. Arbejdet vil identificere initiativer til den kommende digitaliseringsstrategi.

12. januar 2015|

Medlem af en ekspertgruppe

Thomas er blevet udpeget som medlem af en ekspertgruppe, der skal rådgive EU-kommissionen om teknisk interoperabilitet i elektroniske ID løsninger (i regi af eIDAS forordningen).

1. oktober 2014|

Aftale med Digitaliseringsstyrelsen

IT Crew har indgået aftale med Digitaliseringsstyrelsen om konsulentbistand vedr. eIDAS forordningen, der omhandler eID og tillidstjenester på tværs af landegrænser.

1. september 2014|

Vundet Geodatastyrelsens udbud

Vi har sammen med Strand og Donslund vundet Geodatastyrelsens udbud om konsulentbistand til Datafordeleren.

1. maj 2014|