om optimeo16

Denne skribent har endnu ikke udfyldt nogen detaljer.
Indtil videre optimeo16 har oprettet 20 blog indlæg.

GDPR i KOMBIT

Thomas er engageret til KOMBIT’s IOI-projekt, der har til formål at gøre organisationen klar til Databeskyttelsesforordningen (GDPR) frem mod maj 2018
samt en efterfølgende ISO27001 certificering. Opgaven involverer bl.a. håndtering af dataindsamling, risikovurderinger, processer, governance og værktøjsunderstøttelse.

1. maj 2017|

Strategi og referencearkitektur for brugerstyring

IT Crew er som underleverandør til Rambøll Management i færd med at udarbejde version 1.0 af den fællesoffentlige strategi- og referencearkitektur for brugerstyring.
Arbejdet sker i regi af Digitaliseringsstyrelsen og leveres inden årets udgang.

18. oktober 2016|

NSIS i høring

“National Standard for Identiteters Sikringsniveauer” (NSIS) er kommet i offentlig høring efter et længere forarbejde, hvor IT Crew har været tæt involveret.

Se mere her: Link til nyhed

27. maj 2016|

SSO-løsning til Staten

IT Crew har indgået aftale med Moderniseringsstyrelsen om bistand til etablering af SSO-løsning for en række statslige
løsninger i Moderniseringstyrelsens systemportefølje herunder Navision Stat, RejsUd, IndFak, Campus, LDV mv.
Løsningen skal betjene over 100.000 brugere og reducere administration, øge sikkerheden, samt forbedre produktiviteten og -brugeroplevelsen.

1. november 2015|

Sikkerhedsmodel for Grunddataprogrammet

IT Crew bistår Digitaliseringsstyrelsen med udarbejdelse af en sikkerhedsmodel for Grunddataprogrammet samt krav til de enkelte udbud i GD1 og GD2.

1. marts 2015|

Vundet Digitaliseringsstyrelsens eID udbud

IT Crew har vundet Digitaliseringsstyrelsens udbud vedr. konsulentbistand i medfør af eIDAS-forordningen.

Opgaven omfatter bistand i forbindelse med gennemførelsesretsakter til forordningen (herunder tekniske specifikationer) samt bistand til pilotafprøvning af tværeuropæisk udveksling af elektroniske ID’er

27. februar 2015|

Vundet udbud (Digitaliseringsstyrelsen)

IT Crew har vundet et udbud hos Digitaliseringsstyrelsen om rådgivning vedr. NemLog-in løsningen.

1. februar 2015|

Strategi og referencearkitektur for brugerstyring

I samarbejde med Rambøll Management arbejder vi med en ny fællesoffentlig strategi og referencearkitektur for brugerstyring til Digitaliseringsstyrelsen. Arbejdet vil identificere initiativer til den kommende digitaliseringsstrategi.

12. januar 2015|

Medlem af en ekspertgruppe

Thomas er blevet udpeget som medlem af en ekspertgruppe, der skal rådgive EU-kommissionen om teknisk interoperabilitet i elektroniske ID løsninger (i regi af eIDAS forordningen).

1. oktober 2014|

Aftale med Digitaliseringsstyrelsen

IT Crew har indgået aftale med Digitaliseringsstyrelsen om konsulentbistand vedr. eIDAS forordningen, der omhandler eID og tillidstjenester på tværs af landegrænser.

1. september 2014|