Referencearkitektur for brugerstyring

Vi har indgået aftale med Digitaliseringsstyrelsen om at bistå med opdatering af den fællesoffentlige referencearkitektur for brugerstyring – herunder indarbejde håndtering af ‘non-person...

Læs videre

Digitalt Kørekort

Vi har indgået aftale med Digitaliseringsstyrelsen om at håndtere sikkerheden i forbindelse med udvikling af det digitale kørekort.

Læs videre

GDPR i KOMBIT

Thomas er engageret til KOMBIT’s IOI-projekt, der har til formål at gøre organisationen klar til Databeskyttelsesforordningen (GDPR) frem mod maj 2018samt en efterfølgende ISO27001 certificering....

Læs videre

Strategi og referencearkitektur for brugerstyring

IT Crew er som underleverandør til Rambøll Management i færd med at udarbejde version 1.0 af den fællesoffentlige strategi- og referencearkitektur for brugerstyring.Arbejdet sker i regi af Digitaliseringsstyrelsen...

Læs videre

NSIS i høring

“National Standard for Identiteters Sikringsniveauer” (NSIS) er kommet i offentlig høring efter et længere forarbejde, hvor IT Crew har været tæt involveret. Se mere her: Link til n...

Læs videre

SSO-løsning til Staten

IT Crew har indgået aftale med Moderniseringsstyrelsen om bistand til etablering af SSO-løsning for en række statsligeløsninger i Moderniseringstyrelsens systemportefølje herunder Navision Stat, RejsUd,...

Læs videre

Vundet Digitaliseringsstyrelsens eID udbud

IT Crew har vundet Digitaliseringsstyrelsens udbud vedr. konsulentbistand i medfør af eIDAS-forordningen. Opgaven omfatter bistand i forbindelse med gennemførelsesretsakter til forordningen (herunder...

Læs videre