Konsulenter

thomas-picture

Thomas Gundel

IT Crew er grundlagt af Thomas Gundel, der har mere end 15 års erfaring fra IT branchen – herunder 7 år hos IBM. Thomas har en bred erfaring med store IT projekter i den offentlige- og private sektor. Han dækker både forretningsorienterede områder indenfor strategi, rådgivning, forretningsmodellering, udbud, anskaffelse og kravspecifikation såvel som tekniske områder indenfor IT Arkitektur, SOA, sikkerhed, teknisk projektledelse mv.

Han er en af de mest erfarne danske konsulenter indenfor brugerstyring og sikkerhedsarkitektur, hvor han bl.a. har været hovedforfatter på de fællesoffentlige standarder (bl.a. OIOSAML, OIO WS-Trust), har designet og kravspecificeret den fællesoffentlige brugerstyringsløsning (NemLog-in) og fuldmagtsløsning (Digital Fuldmagt), har været sikkerhedsarkitekt på KOMBIT’s rammearkitektur samt udarbejdet den tværgående sikkerhedsmodel for Grunddataprogrammet.

Thomas er oprindeligt uddannet cand. scient. i Datalogi fra Københavns Universitet og har senere suppleret med en lang række kurser – herunder IBM’s interne uddannelser i arkitektur, metode, salg og projektledelse. Han er certificeret ScrumMaster, har en CISSP certificering i IT sikkerhed og læser videre på IT Universitetets masteruddannelse i IT ledelse og strategi.

lone-picture

Lone Bjerregaard

Lone er cand. merc. jur. og MBA. Lone er en erfaren juridisk-kommerciel konsulent og forhandlingsleder med et stærkt strategisk og tværorganisatorisk overblik.

Lone yder rådgivning og forhandlingsledelse i forbindelse med IT-kontrakt­er og leverandørstyringsopgaver. Særligt ved gennemførelse af udbud og anskaffelser af større digitale projektopgaver, ved optimering og udvikling af leverandørsamarbejder, ved gennemførelse af outsourcing og i fusioner mellem virksomheder.

Lone arbejder desuden som proceskonsulent. Eksempelvis ved design og effektivisering af indkøbs- og logistikprocesser, ved kontrakt- og licensstyring, ved risikostyringsopgaver og ved fastlæggelse af tværorganisatoriske governancemodeller.