Referencearkitektur for brugerstyring

25. september 2019|

Vi har indgået aftale med Digitaliseringsstyrelsen om at bistå med opdatering af den fællesoffentlige referencearkitektur for brugerstyring – herunder indarbejde håndtering af ‘non-person entities’.

Digitalt Kørekort

23. september 2019|

Vi har indgået aftale med Digitaliseringsstyrelsen om at håndtere sikkerheden i forbindelse med udvikling af det digitale kørekort.

GDPR i KOMBIT

1. maj 2017|

Thomas er engageret til KOMBIT’s IOI-projekt, der har til formål at gøre organisationen klar til Databeskyttelsesforordningen (GDPR) frem mod maj 2018
samt en efterfølgende ISO27001 certificering. Opgaven involverer bl.a. håndtering af dataindsamling, risikovurderinger, processer, governance og værktøjsunderstøttelse.

Strategi og referencearkitektur for brugerstyring

18. oktober 2016|

IT Crew er som underleverandør til Rambøll Management i færd med at udarbejde version 1.0 af den fællesoffentlige strategi- og referencearkitektur for brugerstyring.
Arbejdet sker i regi af Digitaliseringsstyrelsen og leveres inden årets udgang.

NSIS i høring

27. maj 2016|

“National Standard for Identiteters Sikringsniveauer” (NSIS) er kommet i offentlig høring efter et længere forarbejde, hvor IT Crew har været tæt involveret.

Se mere her: Link til nyhed

SSO-løsning til Staten

1. november 2015|

IT Crew har indgået aftale med Moderniseringsstyrelsen om bistand til etablering af SSO-løsning for en række statslige
løsninger i Moderniseringstyrelsens systemportefølje herunder Navision Stat, RejsUd, IndFak, Campus, LDV mv.
Løsningen skal betjene over 100.000 brugere og reducere administration, øge sikkerheden, samt forbedre produktiviteten og -brugeroplevelsen.

Sikkerhedsmodel for Grunddataprogrammet

1. marts 2015|

IT Crew bistår Digitaliseringsstyrelsen med udarbejdelse af en sikkerhedsmodel for Grunddataprogrammet samt krav til de enkelte udbud i GD1 og GD2.

Vundet Digitaliseringsstyrelsens eID udbud

27. februar 2015|

IT Crew har vundet Digitaliseringsstyrelsens udbud vedr. konsulentbistand i medfør af eIDAS-forordningen.

Opgaven omfatter bistand i forbindelse med gennemførelsesretsakter til forordningen (herunder tekniske specifikationer) samt bistand til pilotafprøvning af tværeuropæisk udveksling af elektroniske ID’er

Vundet udbud (Digitaliseringsstyrelsen)

1. februar 2015|

IT Crew har vundet et udbud hos Digitaliseringsstyrelsen om rådgivning vedr. NemLog-in løsningen.

Strategi og referencearkitektur for brugerstyring

12. januar 2015|

I samarbejde med Rambøll Management arbejder vi med en ny fællesoffentlig strategi og referencearkitektur for brugerstyring til Digitaliseringsstyrelsen. Arbejdet vil identificere initiativer til den kommende digitaliseringsstrategi.