Skip to main content

Referencearkitektur for brugerstyring

Vi har indgået aftale med Digitaliseringsstyrelsen om at bistå med opdatering af den fællesoffentlige referencearkitektur for brugerstyring – herunder indarbejde håndtering af ‘non-person entities’.