SSO-løsning til Staten

IT Crew har indgået aftale med Moderniseringsstyrelsen om bistand til etablering af SSO-løsning for en række statslige
løsninger i Moderniseringstyrelsens systemportefølje herunder Navision Stat, RejsUd, IndFak, Campus, LDV mv.
Løsningen skal betjene over 100.000 brugere og reducere administration, øge sikkerheden, samt forbedre produktiviteten og -brugeroplevelsen.