Strategi og referencearkitektur for brugerstyring

IT Crew er som underleverandør til Rambøll Management i færd med at udarbejde version 1.0 af den fællesoffentlige strategi- og referencearkitektur for brugerstyring.
Arbejdet sker i regi af Digitaliseringsstyrelsen og leveres inden årets udgang.