Skip to main content

Vundet Digitaliseringsstyrelsens eID udbud

IT Crew har vundet Digitaliseringsstyrelsens udbud vedr. konsulentbistand i medfør af eIDAS-forordningen.

Opgaven omfatter bistand i forbindelse med gennemførelsesretsakter til forordningen (herunder tekniske specifikationer) samt bistand til pilotafprøvning af tværeuropæisk udveksling af elektroniske ID’er